O przychodni

  1. Home
  2. Przychodnia
  3. Cele i osiągnięcia

Cele i osiągnięcia

Informatyzacja przychodni:

1. Projekt:„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”


 

Tytuł projektu:
„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7.Zdrowie; Działanie: 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Partner: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

Umowa nr: RPPM.07.02.00-22-0028/16-00 z dnia 20.03.2017r.

Wartość Projektu:
1.Całkowita wartość projektu:5.088.053,24 PLN
2.Koszty kwalifikowane:5.088.053,24 PLN
3.Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85% kosztów kwalifikowanych)
4.324.845,25 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: marzec 2016r. – marzec 2019r.

Celem Projektu jest:
– dostosowanie systemów informatycznych podmiotów SPZOZ Człuchów i SPPWGC Chojnice do integracji z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie
e-zdrowie oraz interoperacyjności z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy
P1 i P2,
– dostosowanie systemu informatycznego podmiotów do wymagań nowoczesnej komunikacji elektronicznej,
– świadczenie nowych usług przez internet, takich jak: e-badanie, e-dzienniczek, e-rejestracja,
e-terminy.
Planowane efekty Projektu:
– uruchomienie i poszerzenie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych,
– skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie leczenia poprzez ograniczenie zbędnych formalności,
– skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
– bezpośredni przepływ informacji z pracowni do lekarza prowadzącego,
– natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia,
– skrócenie czasu oczekiwania na usługi dzięki wprowadzeniu elektronicznej listy oczekujących,
– usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu leczniczego,
– zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych, które umożliwią podniesienie poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych w większości danych wrażliwych.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości chętnie na nie odpowiemy.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?