Pielęgniarki i położne

 1. Home
 2. Pielęgniarki i położne
 3. Pielęgniarki szkolne

Pielęgniarki szkolne

Pielęgniarka szkolna pracuje w środowisku nauczania i wychowania dzieci. Jest wysoce wykwalifikowaną osobą, wspierającą ucznia w zdrowiu i rozwoju poprzez: profilaktykę, diagnostykę zaburzeń, pielęgnację i opiekę oraz pomoc w chorobie
i niepełnosprawności.

Nasza Przychodnia opiekuje się dziećmi w Szkole Podstawowej. Wysokie kwalifikacje naszego personelu potwierdzają dyplomy ukończenia szkół pielęgniarskich oraz obowiązujących kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek szkolnych.


ZADANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD UCZNIAMI:

 1. porada ogólna pielęgniarska – indywidualne poradnictwo zdrowotne,
 2. badania przesiewowe (wykaz świadczeń z zakresu profilaktyki prowadzonej w wieku rozwojowym, testy przesiewowe):
 3. badania w kierunku wykrycia wad zgryzu,
 4. pomiary antropometryczne (ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli),
 5. badania zaburzeń układu ruchu,
 6. badanie ostrości wzroku,
 7. badanie widzenia barw,
 8. badanie słuchu,
 9. badanie wymowy.
 10. prowadzenie grup dyspanseryjnych (stałe monitorowanie),
 11. stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności,
 12. zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju uczniów,
 13. udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych (przeciwdziałanie paleniu tytoniu oraz spożywania alkoholu),
 14. identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 15. analizowanie absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego,
 16. wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością w pełnieniu roli ucznia,
 17. zaplanowanie działań pielęgniarskich w stosunku do ucznia, nauczycieli i rodziców dziecka niepełnosprawnego,
 18. współudział w opiece nad uczniami ze środowisk patologicznych (współpraca z pielęgniarką środowiskową, pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym itp.),
 19. opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi,
 20. współpraca z nauczycielami w sprawie indywidualnego nauczania uczniów przewlekle chorych,
 21. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w formach organizowanych / samokształcenie.


PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA:

 1. organizowanie i podejmowanie działań ratowniczych,
 2. udzielanie pierwszej pomocy.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości chętnie na nie odpowiemy.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?