Dla pacjenta

 1. Home
 2. Dla pacjenta
 3. Komunikat dotyczący skierowań do poradni specjalistycznych

Komunikat dotyczący skierowań do poradni specjalistycznych

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami zarówno pacjentów jak i świadczeniodawców w sprawie występujących problemów w dostępie do realizacji świadczeń w poradniach specjalistycznych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ

Przy czym skierowanie nie jest wymagane:

1) do świadczeń:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;

2) w przypadku :

 • chorych na gruźlicę;
 • zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych i niewidomych ofiar działań wojennych;
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

3)  od osób będących już w trakcie leczenia i oczekujących na kolejną wizytę:

4) w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta – świadczenie powinno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia, decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz, a świadczenia są udzielane bez wymaganego skierowania.

Nadmieniamy, iż skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego – jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu. Skierowanie ważne jest dopóty istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne  jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt. Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

            Natomiast bezpodstawne jest wymaganie od pacjenta dostarczenie nowego skierowania:

 1. gdy pacjent oczekuje na pierwszą wizytę, wyznaczoną na podstawie oryginału skierowania dostarczonego w poprzednim roku kalendarzowym,
 2. przy kontynuacji leczenia, także w kolejnym roku kalendarzowym,
 3. w sytuacji, gdy lekarz, który wystawił skierowanie już nie pracuje w danym miejscu,
 4. jeśli po dacie wystawienia skierowania przez lekarza POZ pacjent zmienił przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej (zwłaszcza, że co do zasady, skierowanie do poradni specjalistycznej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
 5. JEŻELI RÓWNOLEGLE W TRAKCIE LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO DANEJ JEDNOSTKI CHOROBOWEJ, POJAWI SIĘ INNY PROBLEM ZDROWOTNY Z TEJ SAMEJ DZIEDZINY MEDYCZNEJ.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1146, ze zm.)

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości chętnie na nie odpowiemy.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?